Terugkeer naar Nederland

Ook bij je terugkeer naar Nederland vervult NOB een ondersteunende rol. Dat begint al in het jaar voordat je detachering eindigt. Op dat moment word je uitgenodigd voor een eendaagse bijeenkomst, gericht op re-integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Alle leerkrachten van wie de detachering eindigt, nemen deel aan deze terugkeerdag. De bijeenkomst staat onder leiding van een re-integratiespecialist en vindt plaats op de dag voorafgaand aan de Bijscholing. Vervolgens kan, afhankelijk van je eigen wensen, een maatwerktraject worden aangeboden, zodat je terugkeer naar Nederland en de Nederlandse arbeidsmarkt zo soepel mogelijk verloopt.

In de Notitie terugkeerbegeleiding vind je hierover nadere informatie.