Aangenomen! En nu?

Gefeliciteerd! Waarschijnlijk sta je voor een grote stap in je carrière: werken op een Europese school is een mooie baan, én een vak apart. Daar komt nog eens bij dat je in de meeste gevallen naar een nieuw thuisland zal verhuizen. Dat brengt nogal wat regelwerk met zich mee. Hier lees je waar je rekening mee moet houden, voor je begint aan je nieuwe baan.

Voor de start van je nieuwe baan moet je een aantal zaken (zelf) geregeld hebben. Lees alles dus goed door en begin op tijd met de voorbereiding.

Benoemingsbesluit

Voor je aan de slag kunt als Europees leerkracht, heb je een benoemingsbesluit nodig. NOB verstrekt dit, zodra je alle formulieren, die nodig zijn voor de aanstelling, hebt ingeleverd. Dit zijn:

  • Formulier ‘Basisgegevens bij eerste aanstelling’
  • Loonbelastingverklaring
  • VOG
  • Medisch getuigschrift (maximaal drie maanden oud)
  • Kopie paspoort
  • Kopie salarisspecificatie vorige werkgever
  • Kopie diploma’s
  • Pasfoto
  • Diensttijdoverzicht

Tijdens je arbeidsvoorwaardengesprek wordt een en ander nader toegelicht: de relevante formulieren worden je toegezonden. NOB stuurt een kopie van je benoemingsbesluit en het medisch getuigschrift naar je Europese school.

VOG

Je bent verplicht om een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen; NOB start deze procedure voor je op.

Dossier

Ook de Europese school legt een dossier aan, waar het benoemingsbesluit onderdeel van is. Zorg er daarom voor dat je een kopie van het benoemingsbesluit ruim voor augustus in je bezit hebt.

Verhuizing

Vergeet niet je nieuwe adres en contactgegevens aan NOB door te geven!


Ziektekosten

Ook als je op een Europese school gaat werken ben je als gedetacheerde leerkracht verplicht om in Nederland een ziektekostenverzekering af te sluiten. De reden daarvoor is dat je anders te weinig premie betaalt (via je loonheffing) om recht te hebben op de Wet Langdurige Zorg. De premie voor je zorgverzekering vult het bedrag dus aan. Verzekeraars in Nederland zijn lang niet altijd bekend met dit principe, daarom is het belangrijk dat je aangeeft dat er sprake is van verzekeringsrecht. Dat doe je door een vaststelling WLZ aan te vragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Dat kan met behulp van je DigiD (of via een te downloaden pdf) op de website van de SVB. Je bent ook verplicht om je aan te sluiten bij de Caisse Maladie, een Europese verzekering. Om de dubbele kosten weg te nemen vergoedt jouw Europese school de basispremie van je Nederlandse verzekering. Geef daarvoor je rekeningnummer en een kopie van je polis af. Het CAK is uitvoerder van de regeling voor Nederlandse werknemers die in het buitenland wonen. Zie voor nadere informatie de site van het CAK.

Wat moet je regelen voor gezinsleden die meeverhuizen?

Informeer bij de Sociale Verzekeringsbank of je gezinsleden WLZ-verzekerd zijn. Als dat zo is, dan moeten je gezinsleden ook in Nederland een zorgverzekering afsluiten. Als dat niet zo is, dan kan het zijn dat ze in je werkland meeverzekerd zijn. Dat kan alleen als je in een EU/EER-land of in Zwitserland woont. Bij je Nederlandse zorgverzekeraar kun je een zogenaamd E-106-formulier opvragen, wat je vervolgens inlevert bij het ziekenfonds van het land waar je woont. Het ziekenfonds waar je het E-106-formulier inlevert neemt vervolgens een beslissing. Als je gezinsleden zijn meeverzekerd, dan krijg je van het CAK bericht over de registratie als meeverzekerde. Als je gezinsleden niet WLZ-verzekerd zijn en niet kunnen worden meeverzekerd, dan moet je zelf een ziektekostenverzekering voor hen afsluiten.

Heb je vragen, of mis je bepaalde documenten? Neem dan contact met ons op. Benieuwd hoe je loopbaan eruit gaat zien? Blik vast vooruit, en kom meer te weten over je detacheringsperiode.klas

Deze leerkrachten gingen je voor!

Wees vooral flexibel en omarm de hele ervaring

Een baan op een Europese school is een vak apart. De ervaringsdeskundigen vertellen graag hoe het er echt aan toe gaat.

Lees de verhalen