NOB als werkgever

Personeelsleden aan de Europese scholen worden maximaal voor negen jaar gedetacheerd. NOB is je detacheerder, een opdracht die we namens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitvoeren. We zijn daarom werkgever op afstand. Je leest hier meer over wat NOB voor je kan betekenen, en wie er nog meer een rol spelen in het werkgeverschap.

Voordat je eerste lesdag begonnen is, zal je regelmatig contact hebben met NOB. Je sollicitatiegesprekken hebben bij ons op kantoor plaatsgevonden, en we regelen direct daarna een aantal praktische zaken voor je. We gaan daarnaast over je Nederlandse salarisdeel, en bieden je jaarlijks gelegenheid om aan je professionalisering te werken. Onderdeel van de start van je detacheringsperiode is de Bijscholingsdag of -dagen eind augustus, zodat je kunt kennismaken met collega's en vakgenoten - en zodat je nog wat kunt bijschaven voor je begint. We bieden ook een speciale startersdag, die helemaal gericht is op jouw nieuwe baan. Deze dag vindt plaats op locatie bij NOB, je wordt uitgenodigd zodra je bent aangenomen.

Tijdens je detachering

Ook tijdens je detachering blijf je NOB tegenkomen. Vanzelfsprekend werk je tijdens je detachering aan je professionele ontwikkeling. Dat doe je in de context van de Europese school zelf, maar ook kijk je naar de ontwikkelingen in Nederland, met het oog op je terugkeer na de detachering. NOB helpt je daarbij, bijvoorbeeld door:

 • de jaarlijkse bijscholingsmomenten te organiseren, waarin je samen met je collega’s aan andere Europese scholen werkt aan je ontwikkeling;
 • je te koppelen aan een buddy die ook op een Europese school werkt;
 • de ontwikkelingen op onderwijsgebied in Nederland te volgen en voor je inzichtelijk te maken middels een nieuwsbrief;
 • je actief te wijzen op relevante wijzigingen in wet- en regelgeving;
 • webinars te organiseren;
 • schoolbezoeken door NOB: eens in de anderhalf jaar wordt elke school bezocht door twee leden van het team Europese scholen.


In de voorbereiding op je terugkeer

Na maximaal negen jaar werken, leven en groeien binnen een Europese school helpt NOB je bij je terugkeer naar Nederland. NOB organiseert het jaar voor het einde van je detachering als leerkracht een zogenaamde 'Terugkeerdag' waar je samen met andere terugkerende leerkrachten samenkomt, onder leiding van een reïntegratiespecialist. Daarbij brengen we samen in kaart welke vaardigheden je hebt opgedaan tijdens de bijzondere periode in het buitenland. Je interculturele competenties (die steeds belangrijker worden in het reguliere onderwijs), je didactische vaardigheden, je taalvaardigheden: je gehele professionele groei. Ook maken we een start met jouw (verdere) persoonlijke ontwikkeling van bijvoorbeeld sollicitatievaardigheden. In de maanden die daarop volgen heb je geregeld contact met NOB en de reïntergratiespecialist die met jou je kansen op de arbeidsmarkt onderzoeken. Het einddoel is natuurlijk het vinden van een baan.

Sommige leerkrachten kiezen ervoor om niet 'terug te keren' naar Nederland, en gaan op eigen kracht op zoek naar een vervolgstap.

Wie doet wat?

De dertien officiële Europese scholen staan onder bestuur van (delegaties van) de regeringen van de deelnemende landen van de Europese Unie. Elk van de deelnemende landen heeft het bestuur op eigen wijze ingericht. Voor Nederlandse personeelsleden geldt, dat de Minister van OCW officieel werkgever is. Vervolgens word je gedetacheerd naar een Europese school. NOB neemt, namens de Minister van OCW, de werkgeversrol in de praktijk over. NOB is dus je aanspreekpunt voor het Nederlandse deel van je dienstverband.

Dan is er natuurlijk ook de school waarvoor je gaat werken, en waar je met directe leidinggevenden te maken krijgt. Om duidelijk te maken voor welke zaken je bij wie moet zijn, hebben we een kort overzicht gemaakt.

Anders dan in Nederland heeft de Inspectie van het Onderwijs meer dan alleen een onderwijskundige rol. De inspectie meet de kwaliteit van het onderwijs, ontwikkelt het Europees curriculum en stelt samen met de directie van jouw school een beoordeling op over jou als leerkracht. Je voert daarom tijdens je detachering gesprekken met de inspecteurs.

Aanspreekpunt is NOB

Aanspreekpunt is de Europese school

 • Je Nederlandse dienstverband
 • Praktische zaken die direct op de werkvloer spelen
 • Je Nederlandse salaris
 • Het Europese salaris
 • De Nederlandse cao
 • Europese toelagen
 • Algemene informatie over belastingen (van het salaris)
 • Verhuisregeling en -kosten
 • Pensioenopbouw via ABP
 • Curriculum en lesmateriaal
 • Ziektekostenverzekeringen
 • Rooster/lesuren
 • Bijzonder verlof (ziekte, zwangerschap enzovoort)
 • Regulier verlof en bijzonder verlof
 • Sociale verzekeringen
 • Professionalisering

 

 • Terugkeer naar Nederland